ZZVJ A ČASTÉ DOTAZY

 

Podmínky pro zkoušky ZZVJ

http://www.cjf.cz/dokumenty/vzdelavani/vzdelavani_cjf_1_4_2005.pdf

Jak získat licenci jezdce ?

Každý, kdo má zájem startovat na jezdeckých závodech v ČR, musí být držitelem jezdecké licence. Předpokladem obdržení této licence je absolvování základních zkoušek výkonnosti jezdců (ZZVJ). Po jejich složení jezdec obdrží jezdeckou licenci na oblastním pracovišti ČJF. ZZVJ lze složit buď pro klasické discipliny (společně pro skoky, drezuru, všestrannost) nebo zvlášť pro ostatní discipliny (samostatně pro pony, endurance, spřežení, reining). Podrobná pravidla pro absolvování ZZVJ naleznete v dokumentu Vzdělávání v ČJF (jinak pod odkazem Vzdělávání).

Jak získám licenci pro mého koně?

  Kůň obdrží licenci při jeho zaregistrování, což lze učinit pouze prostřednictvím registrovaného subjektu (např. jezdeckého klubu) na oblastním sekretariátu pomocí formuláře. Předtím je nutné splnit následující 2 podmínky:

 1. Kůň musí být zaregistrován v Ústřední evidenci.
  Všichni koně kromě angl. plnokrevníka a klusáka Hřebčín Slatiňany – tel.: 469319876
  Anglický plnokrevník: 257941177, 257941173
  Klusák: 257940250, 257941087

 2. Kůň musí být starý nejméně 4 roky.

Podkladem pro vydání licenčního průkazu koně jsou:

 1. žádost subjektu sdruženého v ČJF na formuláři „Žádost o vydání licenčního průkazu koně“

 2. kopie dokladu o původu koně

 3. potvrzení o zaplacení poplatku (členského příspěvku) na příslušné období

  Více informací naleznete v Registračním řádu ČJF, kap. IV. ( jinak pod odkazem Dokumenty ČJF – Základní dokumenty ).

 

  Jak mohu složit cvičitelskou zkoušku?

  Uchazeč o kvalifikaci cvičitele musí absolvovat vzdělávácí kurz na pracovišti akreditovaném MŠMT a schváleném ČJF. V současné době tento kurz nabízí Vzdělávací středisko Mgr. Sedláčka (Praha) a MVDr. Nesňalové (Brno). Přihlásit se lze prostřednictvím oblastních sekretariátů. Uchazeč musí být starší 18 let a být držitelem jezdecké licence minimálně 3 roky. Další podmínky naleznete v dokumentu Vzdělávání v ČJF (jinak pod odkazem Vzdělávání).

  Kvalifikaci cvičitele lze získat jako všeobecnou (současně pro skoky, drezuru a všestrannost) nebo samostatně pro discipliny vytrvalost, spřežení, voltiž a reining.

            
            Jak mohu složit trenérskou zkoušku?

  Uchazeč o kvalifikaci trenéra musí absolvovat vzdělávácí kurz na pracovišti akreditovaném MŠMT a schváleném ČJF. V současné době tento kurz nabízí Vzdělávací středisko Mgr. Sedláčka (Praha) a MVDr. Nesňalové (Brno). Přihlásit se lze prostřednictvím oblastních sekretariátů. Uchazeč musí být starší 25 let a za posledních 5 let nepřetržitě prokazatelně vykonávat funkci cvičitele (potvrdí mateřský subjekt). Další podmínky naleznete v dokumentu Vzdělávání v ČJF (jinak pod odkazem Vzdělávání).

  Kvalifikaci trenéra lze získat jako všeobecnou (současně pro skoky, drezuru a všestrannost) nebo samostatně pro discipliny vytrvalost, spřežení, voltiž a reining.

 
            Jak se mohu stát stavitelem parkurů a tratí?

 

  Uchazeč musí absolvovat školení a úspěšně složit závěrečné zkoušky před komisí jmenovanou VV ČJF. Školení mohou provádět lektoři ČJF, kteří jsou schváleni VV ČJF.

  Kandidát stavitele parkurů a tratí musí v době svého jmenování dosáhnout věk minimálně 25 let. Dále musí být držitelem minimálně bronzového odznaku nebo držitelem licence rozhodčího bez přerušení činnosti min. 3 roky v disciplínách skoky, všestrannost, spřežení, vytrvalost.

  Podrobná pravidla naleznete v dokumentu Vzdělávání v ČJF (jinak pod odkazem Vzdělávání).

 
             Jak se mohu stát rozhodčím?

 

  Uchazeč musí absolvovat školení a úspěšně složit závěrečné zkoušky před komisí jmenovanou VV ČJF. Školení mohou provádět lektoři ČJF, kteří jsou schváleni VV ČJF.

  Kandidát stavitele parkurů a tratí musí v době svého jmenování dosáhnout věk minimálně 21 let. Dále musí být držitelem jezdecké licence minimálně 3 roky.

  Podrobná pravidla naleznete v dokumentu Vzdělávání v ČJF (jinak pod odkazem Vzdělávání).

 
              Co mám učinit, když chci pořádat jezdecké závody?

 

  O pořádání národních závodů musí pořadatel (pouze registrovaný subjekt ČJF) požádat oblast nejpozději do 30. 11. předchozího roku (čl. 117.1 Všeob. pravidel).

  O pořádání mezin. závodů a závodů mistrovství ČR musí pořadatel (pouze registrovaný subjekt ČJF) požádat ČJF nejpozději do 15. 8. předchozího roku (čl. 117.1 Všeob. pravidel). Pro žádost o uspořádání mezin. závodů je nutné použít příslušný formulář. Kalendář mezin. závodů a závodů mistrovství ČR schvaluje Rada ČJF. Poté, co Rada ČJF schválí přidělení těchto závodů, uzavře ČJF s pořadatelem smlouvu o uspořádání závodů.

  Nejméně dva měsíce před pořádáním všech závodů musí pořadatel:

  - požádat Krajskou veterinární správu ČR o stanovení veterinárních podmínek pro příslušný svod (jezdecké závody jsou dle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. označovány jako svod) a dále předložit Řád ČJF na ochranu zvířat proti týrání. Formulář žádosti o stanovení veterinárních podmínek a Řád naleznete pod odkazem Veterinární info.

  - následně požádat obec o povolení konání svodu zvířat

  Další informace naleznete pod odkazy Veterinární info v dokumentu "Co je potřeba udělat před pořádáním závodů"

 

 

 

zpět

 

 

 Copyright © 2008 stáj Mistrál Mýto. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 08. 01. 2009, 17:01